תקנון אתר

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

* השימוש והגלישה באתר מאושרים למבוגרים מגיל 18 ומעלה וכשירים לכל פעילות משפטית

 1. בית העסק – נעמה סכר
 2. האתר –naamasecher.co.il
 3. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. יום אספקת הסחורה – התאריך והיום בו סוכם מראש בין הצדדים.על זמני הגעה המדוייקים אין התחייבות ,יתכנו איחורים באספקה בעקבות לחצי ועומסי תנועה בימי שישי בחגים ובמועדים.אשר לא בשליטת חברת השליחויות.נעמה סכר תעשה כל מאמץ על מנת שהטובין יגיעו ליעד המבוקש לשביעות רצון הלקוח.
 5. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.
 6. המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד שציין הלקוח כמועד בו הוא מעדיף שתסופק לו הסחורה.
 7. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.
 8. ימי עסקים הינם ימי חול – ראשון עד חמישי – ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.
 9. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.
 10. 1. בהעברה בנקאית או ביט, יש ליצור קשר עם ספק השרות נעמה סכר על מנת לוודא ביצוע ההזמנה. במידה ולא בוצעה סליקה ואו משיכת כסף מהלקוח/ה לחשבון ע"ש נעמה סכר.ההזמנה לא נרשמת. בחגים , יום האהבה ,יום האישה ועוד מועדים .יש לוודא ביצוע העסקה מול נעמה סכר על מנת למנוע אי נעימות עתידית.

כללי

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת ספרים.
 2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של בית העסק במייל- או בטלפון מס' 0545890165
 3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין בית העסק לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר.
 4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בית העסק ו/או הנהלת האתר ו/או בית העסק ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
 7. רישומי המחשב של בית העסק בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי בית העסק ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים.
 9. בית העסק אינו מתחייבת להחזיק מלאי של כל הספרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 10. בית העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובית העסק לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 15. בעת עדכון סל הקניות, בית העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
 16. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. בית העסק שומר לעצמו את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, בית העסק לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. הזמנה כאורח – קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה.
 5. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח יבצע בית העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.
 6. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי בית העסק יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
 8. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במחסני בית העסק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא בית העסק מחויב במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל בית העסק את החיוב במידה ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לבית העסק על ידי הלקוח.
 9. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר בית העסק כיעד המבוקש של הלקוח.
 10. יודגש כי בית העסק יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):

* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו, עובדיו וספקיו של הנהלת האתר.

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

* אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 2. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי בית העסק, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
 2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

* ביטול ההזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

* בית העסק הוא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

* ניתן להחזיר את המוצר – נעמה סכר אינם מתחייבים על סוג ________כמו כן ישנם מארזי ספרים _______כאשר החשבונית על המוצר ובתוך 14 יום מקבלתו.

* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי או חשבון PayPal.

 1. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 2. אופן החזרת המוצרים – הלקוח ישלח את המוצר אותו מבקש להשיב באמצעות שליח לבית העסק.
 3. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
 4. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח החזר כספי השווה לסכום המקורי ששילם.

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
 2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
 3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. בית העסק מתחייב לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות שנקבעו בתאריך וליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת חלוקת המוצרים לרוב חלקי הארץ תוך תאריך ויום העסקים שנקבע במעמד ההזמנה. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – בית העסק לא יוכל להתחייב להגעה מפאת המרחק. מסגרת המשלוחים תהיה לרוב בגבולות בין חיפה ואשקלון .
 4. 48. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר ההתחייבות שלהם עומד על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום ביצוע ההזמנה.חובה לתאם משלוח מול נציג המכירות ג'וזף.
 5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
 6. בית העסק אינו יכול לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.לרבות חגים וימים מיוחדים שתנאי הדרך מגבילים בשילוח
 7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. בית העסק רשאי אך לא מתחייב לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא יהיה חייב בית העסק לספקה.
 8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

אחריות בית העסק

 1. בית העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז בית העסק שומר לעצמו הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את בית העסק ו/או את הנהלת האתר.
 3. בכל מקרה לא ישא בית העסק באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 4. בית העסק אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בית העסק לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.
 5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי "כוח עליון", כדוגמת תקלות,חסימות כבישים,עיכובי תנועה ותאונות בצירי התנועה, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-5890165 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של בית העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הספרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. 61. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב ספרים, תמונות הספרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של בית העסק מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם נעמה סכר (naama secher) וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של בית העסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של בית העסק ובעלי בית העסק.
 8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של בית העסק:
 2. בית העסק לא ימסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין בית העסק; (ג) אם יארגן בית העסק את פעילותו במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – בית העסק יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל בית העסק החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבית העסק ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל בית העסק חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל בית העסק החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם בית העסק ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות בית העסק, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של בית העסק. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי בית העסק בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת בית הסק, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של בית העסק או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינו של בית העסק והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. בית העסק לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 4. הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות בית העסק; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של בית העסק או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה בית העסק יפעל בהתאם להוראה שנמסרו לו.

שמירה על סודיות

 1. בית העסק אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו.
 2. בית העסק משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. בית העסק משתמש באבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. .
 3. במקרים שאינם בשליטת ו/או נובעים מכוח עליון, בית העסק לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. בית העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
 5. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 6. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו
 7. על המזמין או המזמינה באתר להיות מעל גיל 18 לפחות מבחינה משפטית לביצוע הזמנות באתר או באפליקציה , קטין רשאי לבצע הזמנה באתר בצירוף אישור אפוטרופוס בלבד.
 8. התשלום בכרטיס אשראי ניתן על פי האפשרויות הבאות : חיוב של _______ ש"ח
 9. המבצעים על פי תקנון זה ו/או עד גמר המלאי של המוצרים המשתתפים במבצע – המוקדם מביניהם.
 10. בית העסק רשאי להפסיק את המבצעים בכל עת שיחליט ט.ל.ח
 11. שימוש באתר-המשתמש יהיה בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף בלבד.
 12. הנהלת האתר רשאית לעדכן ולשדרג את האתר j-flowers.co.il מעת לעת על פי שיקול דעת מנהלי האתר.להוסיף ולהסיר מוצרים,וזמינותם מחיריהם וכן כל תוכן המופץ בו וכל זאת ללא הודעה מראש.

89.במידה והלקוח אינו מביא את הסכמתו לשימוש באתראו בחלק מהתנאים.אינכם מורשים להשתמש באתר ובשרותיו לכל מטרה שהיא.

90.הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפות ושימוש באתר לפרק זמן או לצמיתות על פי שיקול דעת סביר ובכפוף לכל דין באם שהלקוח עלול לבצע סחר בשרות האתר.

91.יש לציין שהשימוש והגלישה באתר הינה ללא עלות .יחול חיוב רק עבור סליקת מוצר שנסלקו במעמד הרכישה.

92.לקוח שתהיה בידו תענה או דרישה או תביעה בנוגע למוצרים או לאספקתם .יפנה אל בית העסק המספק את המוצר בלבד.

מנוי עם הזמנה חודשית- ביצוע רכישת מנוי חודשית לרכישת ספר או מארז באתר naamasecher.co.il ידרש הלקוח למסור מרצונו החופשי בלבד מספר פרטים אישיים.כמו כן עליו לבחור את סוג הספר,יום האספקה ,כתובת המשלוח וזמני אספקה.

93.מנהל האתר יתפעל, ויפעל כמיטב יכולתו לאבטח את פרטייהם האישיים של הלקוחות.לטובת שמירת פרטיותם.וכן מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות באופן מלא בפני פריצות לא מורשות למערכת.על כן ללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה.

94.המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח ,לאלו יתווספו למחיר המוצרים במהלך רכישתם.לצורך ביצוע רכישה באתר ורכישת מנוי יש להקליד את אישור התקנון וההסכמה אליו ובהקלדת כתובת דואר האלקטרוני של הלקוח.

95.ביטול מוצר -רק הלקוח המשלם בגין הטובין ,או המוצר ,יוכל לבטל את רכישתו.

באם המוצר הגיע ליעדו ,ונמסר ללקוח .לא ניתן לבטל את הרכישה למקבל המוצר.

96.בתי המשפט המוסמכים תל אביב יפו בישראל.יהיו הם הסמכות השיפוטית הבלעדית לכל מקרה של מחלוקת ,סכסוך,בכל נושא הסכם ,מוצר או תוכן האתר.הצדדים מורשים לקיים תהליך של גישור ובוררות ,על מנת ליישב את המחלוקת בניהם.וכל זאת ללא צורך בשמיעת עדים ובזימונם.אך ורק אם יוסכם אחרת.

ט.ל.ח